نرم افزار/ جامعه شناسی شهادت طلبی و انگیزه های شهیدان

موضوع: 
جامعه شناسی شهادت طلبی و انگیزه های شهیدان

جامعه شناسی شهادت طلبی و انگیزه های شهیدان
مشخصات کتاب:
سرشناسه: شاعری، محمدحسین، - 1345
عنوان و نام پدیدآور: جامعه شناسی شهادت طلبی و انگیزه های شهیدان/ تالیف محمدحسین شاعری
مشخصات نشر: تهران: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، معاونت پژوهش و تبلیغات، نشر شاهد، 1381.
مشخصات ظاهری: [5]، 178 ص.نمودار
شابک: 964-7691-59-98000ریال؛ 964-7691-59-98000ریال
وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی
یادداشت: کتابنامه: ص. 178 - 176؛ همچنین به صورت زیرنویس
موضوع: شهادت
موضوع: شهیدان
موضوع: شهادت -- جنبه های قرآنی
موضوع: شهادت -- جنبه های روانشناسی
موضوع: شهادت -- جنبه های جامعه شناختی
شناسه افزوده: بنیاد شهید انقلاب اسلامی. نشر شاهد
رده بندی کنگره: BP196/55/ش 2ج 2
رده بندی دیویی: 297/377
شماره کتابشناسی ملی: م 81-46516
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیشگفتار؛ مقدمه؛ بررسی مفهوم شهادت و شهادت طلبی؛ تاریخچه و انگیزه های شهادت طلبی در ادیان و فرهنگها؛ شهادت طلبی از دیدگاه جامعه شناسی؛ شهادت طلبی از دیدگاه روانشناسی اجتماعی؛ شهادت طلبی در قرآن و سنت؛ شهادت طلبی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ ارتباط شهادت طلبی با برخی از مفاهیم؛ نظریه همبستگی معنوی؛ بررسی انگیزه های شهادت طلبی شهیدان دفاع مقدس در یک نمونه آماری؛ پاورقی

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.