بروشور/ ویژه اعتکاف

موضوع: 
بروشور اعتکاف شامل: – مهمترین احکام اعتکاف – تاریخچه اعتکاف – حقیقت اعتکاف – توصیه رهبری به معتکفین
بروشور اعتکاف

بروشور اعتکاف شامل:
– مهمترین احکام اعتکاف
– تاریخچه اعتکاف
– حقیقت اعتکاف
– توصیه رهبری به معتکفین

***

بروشور اندازه A4 پشت و رو
(بروشور سه تکه )

***

تهیه شده: صالحین آنلاین

پیوستاندازه
PDF icon بروشور/ ویژه اعتکاف1.98 مگابایت
Share