صوت/ اعتکاف و عبادت و آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی - استاد عبدی

عنوان: بررسی ابعاد مباحث و مسائل اجتماعی، چالش‌های فراروی فرهنگ عمومی، به بیان و طراحی الگوی زندگی جامعه دینی می پردازد...
• زمان: 1:02:44
برنامه عطر زندگی رادیویی
کارشناس: استاد عبدی

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.