صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 4

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید ***** که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها

حجت الاسلام استاد محمدرضا رنجبر

درس حافظ  ۴
 غزل  ۱
 بیت چهارم

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها
-----------------------------
​مطالب تکمیلی:

صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 1
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 2
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 3
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 5
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 6
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه هفتم

Share
کسب درآمد

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.