صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه هفتم

حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ ***** متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

حجت الاسلام استاد محمدرضا رنجبر

درس حافظ  ۷
 غزل  ۱
 بیت هفتم

حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ
متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

-----------------------------
مطالب تکمیلی:

صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 1
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 2
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 3
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 4
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 5
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 6

Share
کسب درآمد

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.