ببینید / سکته مغزی؛ یکی از علل از کار افتادگی و مرگ و میر در دنیا!

لیست
  • ببینید / سکته مغزی؛ یکی از علل از کار افتادگی و مرگ و میر در دنیا!
سکته مغزی زمانی رخ می‌ دهد که جریان خون‌ رسانی به مغز مختل شود.

سکته مغزی نوعی اختلال نورولوژیک ناگهانی است که به علت عروق کانونی قابل انتساب است که به دنبال آن خون‌ رسانی به ناحیه‌ ای که دچارسکته مغزی شده‌ است مختل می‌ شود. به بیان دیگر اگر خون‌ رسانی به قسمتی از مغز دچار اختلال شده و متوقف گردد، این قسمت از مغز دیگر نمی‌ تواند عملکرد طبیعی خود را داشته باشد. 

Share

دیدگاه‌ها

عالی