عکس نوشت/ احکام روزه مستحبی مسافر

موضوع: 
روزه مستحبی

 سوال: آیا مسافر می‌ تواند روزه مستحبی‌ بگیرد؟
پاسخ: خیر، گرفتن روزه مستحبی‌ در سفر جایز نیست؛ مگر در مدینه طیبه که برای‌ بر آورده شدن حاجت،می‌ تواند سه روز، روزه مستحبی‌ بگیرد و لازم است روز چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه را اختیار کند.

منبع: نرم افزار مجموعه استفتائات مقام معظم رهبری،استفتائات جدید،بخش روزه.

Share
کسب درآمد

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.