روزه

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 7

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۷

برای آنان که قصد محبوب کرده اند؛ کنترل لقمه، از واجبات است.

روزه کودکانه/ کله گنجشکی

روزه کودکانه/ کله گنجشکی

ماه رمضان, ماه مبارک رمضان, روزه, روزه داری

پنج عامل تضعیف و کم شدن ارزش روزه

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 6

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۶

تا هوی تازه است؛ ایمان تازه نیست، این دهان، جزقفلِ آن دروازه نیست.

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 5

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۵

روز از بین برنده دریدگی انواع شهوت ها و غلبه شان بر روح انسان است.

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 4

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 3

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳

طفل جان از شیر شیطان باز کن                 بعد از آنش با ملک انباز کن

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 2

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲

عزیزترین مهمانان رمضان؛ خویشتن دارترین مهمانان این ضیافتند!

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 1

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۱

این دهان بستی دهانی باز شد      تا خورنده لقمه های راز شد

آیت الله خامنه ای, امام خامنه ای, مقام معظم رهبری, رهبر انقلاب

روزه؛ یکی از ارکان اصلی تکامل و تعالی معنوی انسان (صوت، متن)