ضیاءالصالحین کفاره روزه (1) | ضیاءالصالحین

کفاره روزه (1)

موضوع: 
کفاره روزه (1)

سوال: آیا کفّاره روزه باید فوراً ادا شود یا می‌ توان در طول زمان آن را بجا آورد؟

جواب: دادن کفاره چه از نظر مالی‌ یا روزه واجب فوری‌ نیست بلکه برای‌ انجام آن حتی‌ در آینده فرصت  دارید لکن نباید مورد غفلت قرار گیرد.

 

منبع: نرم افزار مجموعه استفتائات مقام معظم رهبری،استفتائات جدید،بخش روزه

Share