ضیاءالصالحین کفاره روزه (2) | ضیاءالصالحین

کفاره روزه (2)

موضوع: 
کفاره روزه (2)

سوال: کسی‌ که کفّاره روزه به گردن دارد، آیا می‌ تواند آن را به تأخیر اندازد؟

جواب: آری‌، پرداخت کفّاره فوری‌ نیست؛ ولی‌ نباید در تأخیر آن سهل انگاری‌ و کوتاهی‌ کرد.

منبع: نرم افزار مجموعه استفتائات مقام معظم رهبری،استفتائات جدید،بخش روزه.

Share