نرم افزار و کتاب/ پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن

موضوع: 
کتاب «پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن»؛ پدیدآورنده: حیدر طباطبایی
کتاب پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن

پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن
مشخصات کتاب:
عنوان:
پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن
پدیدآورنده: حیدر طباطبایی
موضوع:قرآن - تاویل
شماره ردیف:38202
شماره مدرک:29174 = 978-964-2534-46-3 = 49332 = 0 = 1388/04/31 = فارسی = غیرمرجع = خریداری 
سرشناسه فارسی طباطبایی، حیدر = 1354 -
محل انتشار: قم = پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن = 1387
صفحه:478 ص
کتابنامه : ص . 459 -؛478 همچنین بصورت زیرنویس
رده بندی کنگره:BP91/2/ط2پ4
فهرست نویسی:1388/04/31
عناوین اصلی کتاب شامل:
تقدیم؛
فصل اول: کلیات؛
فصل دوم: تحلیل مفهومی بطن قرآن؛
فصل سوم: دلایل وجود بطن؛
فصل چهارم: جایگاه بطن قرآن در تفسیر؛
فصل پنجم: دیدگاه های فریقین در مورد بطن قرآن؛
فصل ششم: راهیابی به بطن قرآن؛
فصل هفتم: بررسی نمونه های روایی بطن قرآن؛
فهرست منابع
به نقل از قائمیه

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.