موشن گرافی / چرا خدا مركب از چند جزء نيست و بسيط است؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که " چرا خدا مركب از چند جزء نيست و بسيط است؟ " را باهم ببینیم...

پرسش : آیا خدا از چند جزء ترکیب شده، و یا اینکه خدا وجودی بسیط دارد؟

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.