موشن گرافی / چرا انسان نمی تواند علتِ به وجود آمدن خودش باشد؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که " چرا انسان نمی تواند علتِ به وجود آمدن خودش باشد؟ " را باهم ببینیم...

پرسش : آیا موجودات عالم خودشان، خودشان را به وجود آورده اند یا علت دیگری آنها را به وجود آورده است؟

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.