موشن گرافی / برهان امكان و وجوب در مورد اثبات وجود خدا چه می گويد؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که " برهان امكان و وجوب در مورد اثبات وجود خدا چه می گويد؟ " را باهم ببینیم...

پرسش : برهان امكان و وجوب در مورد اثبات وجود خدا چه می گويد؟

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.