فیلم / احکام غلط خواندن قرآن با زبان روزه - حجت الاسلام مرتجی

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

موضوع : احکام غلط خواندن قرآن با زبان روزه
پرسش : با توجه به اینکه یکی از مبطلات روزه ، دروغ بستن به خدا و پیامبر می باشد و ممکن است غلط خواندن قرآن یا احادیث توسط شخص روزه دار مصداق دروغ بستن به خدا و پیامبر باشد ، آیا در این صورت روزه آن شخص باطل است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام مرتجی

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.