احکام ماه رمضان

احکام روزه

پرسش : حکم کسی که به دلایل مختلف نتوانسته است روزه ماه مبارک رمضان را بگیرد چیست؟

احکام روزه

پرسش : وظیفه ما در «یوم الشک» اول ماه و آخر ماه مبارک رمضان چیست؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

موضوع : تبیین احکام وطن جدید و نماز و روزه دانشجویان
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده

احکام روزه

پرسش : حکم خوردن و آشامیدن در طلوع فجر چگونه است؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : چه نوع مسافرتی روزه را باطل می کند؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : حکم بانوانی که باردار هستند یا بچه شیر می دهند در ماه مبارک رمضان چیست؟

احکام روزه

پرسش : حکم استنشاق بخار یا غبار در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : حکم مسافرت در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی
 

احکام روزه

پرسش : حکم انجام اعمالی که باعث بطلان روزه می شود چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : استفاده از قطره های چشمی، گوشی و یا بینی چه حکمی دارد؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.