فیلم / آیا می توان برای روزه نگرفتن به حرف پزشک اعتماد کرد؟ - حجت الاسلام مرتجی

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : اگر پزشک به شخص روزه دار بگوید روزه بگیرد یا نگیرد آیا روزه دار می تواند بنا به حرف پزشک روزه بگیرد یا نه ؟
به عبارت دیگر آیا روزه دار می تواند به حرف پزشک اعتماد کند؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام مرتجی

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.