ضیاءالصالحین فیلم / حكم زكات فطره - حجت الاسلام رضایی  | ضیاءالصالحین

فیلم / حكم زكات فطره - حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : حکم زکات فطره چگونه است ؟
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

Share