فیلم / حكم زكات فطره - حجت الاسلام رضایی 

لیست
  • فیلم / حكم زكات فطره - حجت الاسلام رضایی 
احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : حکم زکات فطره چگونه است ؟
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

Share