پاورپوینت/ جملات ناب تصویری آیت الله بهجت (ره) درباره توحید و معارف

موضوع: 
دانلود پاورپوینت/ جملات ناب تصویری مرحوم حضرت آیت الله بهجت پیرامون توحید و معارف
آیت الله  بهجت (ره)

دانلود پاورپوینت جملات ناب تصویری مرحوم حضرت آیت الله بهجت پیرامون توحید و معارف
------------------------------------------------

* ذکرالله که احدی ندارد. اعم از ذکر قلبی و لسانی، بلکه اعم از ذکر بدنی  است چون تمام طاعات و همه آنچه مرضی خدا است ذکر الله است.
* باید دستگیری و توفیق از ناحیه خدا باشد، تا با اعمال اختیار و اراده از ناحیه بنده، کارهای اختیاری انجام گیرد.
* خداوند در قرآن و غیرقرآن، به حدی بهشت و بهشتیان را در توصیف بالا برده که اگر کسی از شوق آن وفات کند، استعباد ندارد! آیات جهنم نیز اینگونه است... که اگر معاصی انسان خود را در نظر بگیرد و بمیرد، مستعبد نیست!
* آیا خوب است به ذات که موت و حیات و مرض و محبت و غنا و فقر به دست اوست. مراجعه کنیم؟ رابطه دوستی داشته باشیم با کسی که خود محتاج و ناتوان و بیچاره است؟!
* معرفت الله اعظم العبادات است و همه تکالیف مقدمه معرفت خدا هستند.
* منظور از اسماء در آیه :(وَعَلَّمَ آدَمَ کُلَّهَا» و تمامی اسماء را به حضرت آدم آموخت) علم به حقایق است که موجب امتیاز انسان از حیوانات بلکه فرشتگان می گردد.
* نتیجه خلق و مخلوق در حدیث قدسی (خَلَقْتُ الْأَشْیآءَ لِأَجْلِک، وَ خَلَقْتُک لِأَجْلی ) تمام اشیاء را برای تو و تو را برای خودم آفریدم علم و معرفت است.
* ما را شناخته اند اعمال ما محفوظ است و عکسبرداری شده است... آیا شهادت دست و پا و دیگر اعضاء و جوارح شوخی است؟!
* آن عالم (بزرخ و ملکوت)، عالم اوسعی است. همه حضور است مثل این جهان چهاردیواری نیست، ماضی و حال و آینده در آنجا یکی است.

Share

دیدگاه‌ها

عالي است متشكرم