ضیاءالصالحین فیلم / كفاره باطل كردن روزه به عمد - حجت الاسلام رضایی  | ضیاءالصالحین

فیلم / كفاره باطل كردن روزه به عمد - حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : کفاره ی کسی که عمدا روزه ی خود را باطل کرده چیست؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

Share