ضیاءالصالحین فیلم / حكم انجام اعمالی كه باعث بطلان روزه می شود - حجت الاسلام رضایی  | ضیاءالصالحین

فیلم / حكم انجام اعمالی كه باعث بطلان روزه می شود - حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : حکم انجام اعمالی که باعث بطلان روزه می شود چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

Share