آواتار وفات حضرت خدیجه (صلواتُ اللهِ و سلامُهُ عَليها)

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar
http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

وفات حضرت خدیجه (صلواتُ اللهِ و سلامُهُ عَليها) تسلیت باد.

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share
کسب درآمد

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.