نماز عید فطر و قربان از توضیح المسائل مراجع

تبریک عید سعید فطر
نماز عید فطر و قربان از رساله (آیات عظام امام خمینی، بهجت، خامنه ای، مکارم شیرازی، سیستانی)

نماز عید فطر و قربان از رساله امام خمینی(ره)

مسأله ۱۵۱۶ نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و باید به جماعت خوانده شود و در زمان ما که امام علیه السلام غایب است، مستحب می باشد و احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند، ولی به قصد رجاء مانع ندارد، و چنانچه ولی فقیه یا مأذون از طرف او اقامه جماعت نماید اشکال ندارد.
مسأله ۱۵۱۷ وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر.
مسأله ۱۵۱۸ مستحبّ است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند، بعد نماز عید را بخوانند.
مسأله ۱۵۱۹ نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن حمد و سوره، باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده به جا آورد و برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند و نماز را سلام هد.
مسأله ۱۵۲۰ در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی است ولی بهتر است این دعا را به قصد امید ثواب بخوانند: «اللّٰهُمَّ اهْلَ الْکبْرِیاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ اهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَروتِ وَ اهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ اهْلَ التَّقْویٰ وَ الْمَغْفِرَةِ اسْأَلُک بِحَقِّ هٰذا الْیوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسلِمینَ عیداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفاً وَ کرٰامَةً وَ مَزیداً انْ تُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْ تُدخِلَنی فی کلِّ خَیرٍ أَدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ انْ تُخْرِجَنِی مِنْ کلِّ سُوءٍ اخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوٰاتُک عَلَیهِ وَ عَلیهِمْ اللّٰهُمَّ إِنِّی اسْألُک خَیرَ ما سَأَلَک بِهِ عِبٰادُک الصَّالِحُونَ وَ اعُوذُ بِک مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبٰادُک الْمُخْلَصُونَ».
مسأله ۱۵۲۱ مستحب است در نماز عید فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند.
مسأله ۱۵۲۲ نماز عید سورۀ مخصوصی ندارد ولی بهتر است که در رکعت اول آن سورۀ شمس «سورۀ (۹۱)» و در رکعت دوم سورۀ غاشیه «سورۀ (۸۸)» را بخوانند یا در رکعت اول سورۀ سبح اسم «سورۀ (۸۷)» و در رکعت دوم سورۀ شمس «سورۀ (۹۱)» را بخوانند.
مسأله ۱۵۲۳ مستحب است روز عید فطر قبل از نماز عید، به خرما افطار کند و در عید قربان از گوشت قربانی بعد از نماز قدری بخورد.
مسأله ۱۵۲۴ مستحب است پیش از نماز عید غسل کند و دعاهایی که پیش از نماز و بعد از آن در کتابهای دعا ذکر شده به امید ثواب بخواند.
مسأله ۱۵۲۵ مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها دستها را بلند کنند و نماز را بلند بخوانند.
مسأله ۱۵۲۶ بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید: «اللّٰهُ أَکبَرُ اللّٰهُ أَکبَرُ لٰا إِلٰهَ الَّا اللّٰهُ و اللّٰهُ اکبَرُ اللّٰهُ أَکبَرُ وَ للّٰهِ الْحَمْدُ اللّٰهُ أَکبَرُ عَلیٰ مٰا هَدٰانٰا».
مسأله ۱۵۲۷ مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تکبیرهایی را که در مسألۀ پیش گفته شد بگوید و بعد از آن بگوید: «اللّٰهُ أَکبَرُ عَلیٰ مٰا رَزَقَنٰا مِنْ بَهِیمَةِ الأنْعٰامِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلیٰ مٰا ابْلٰانا» ولی اگر عید قربان را در منی باشد، مستحب است بعد از پانزده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی حجه است، این تکبیرها را بگوید.
مسأله ۱۵۲۸ کراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخواند.
مسأله ۱۵۲۹ اگر شک کند در تکبیرهای نماز و قنوت های آن، (اگر از محل آن تجاوز نکرده است) بنا بر اقلّ بگذارد و اگر بعد معلوم شود که گفته بوده اشکال ندارد.
مسأله ۱۵۳۰ اگر قرائت یا تکبیرات یا قنوت ها را فراموش کند و به جا نیاورد نمازش صحیح است.
مسأله ۱۵۳۱ اگر رکوع یا دو سجده یا تکبیرة الاحرام را فراموش کند نمازش باطل می شود.
مسأله ۱۵۳۲ اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز آن را رجاءً به جا آورد. و اگر کاری کند که برای آن سجدۀ سهو در نمازهای یومیه لازم است احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز رجاءً دو سجدۀ سهو برای آن بنماید.

نماز عید فطر و قربان از رساله آیت الله بهجت(ره)

نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و باید به جماعت خوانده شود، و در زمان ما که امام علیه السلام غایب است، بنا بر اظهر مستحب می باشد.
«۱۲۳۳» محل دو خطبه در نماز عید فطر و قربان بعد از نماز است و هرخطبه بنا بر احوط باید مشتمل بر همان چیزهایی باشد که خطبۀ جمعه مشتمل بر آن است، یعنی: حمد و ثنای الهی و شهادتین و سفارش به تقویٰ و قرائت سوره کوتاه قرآن و نشستن امام بین دو خطبه.
«۱۲۳۴» در صورتی که عید فطر بعد از ظهر ثابت شود، بعید نیست که نماز عید فطر به جماعت در فردای آن روز، بعد از طلوع آفتاب و قبل از ظهر، به امید مطلوبیت، بدون قصد قضا مستحب باشد.
«۱۲۳۵» وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر.
«۱۲۳۶» مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و بعد از آن قربانی کنند و از گوشت قربانی قدری بخورند، ولی در عید فطر مستحب است، بعد از بلند شدن خورشید افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند، بعد نماز عید را بخوانند.
«۱۲۳۷» نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که نمازگزار در رکعت اول بعد از خواندن حمد و سوره بنابر احوط پنج تکبیر می گوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت می خواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری می گوید و به رکوع می رود و دو سجده بجا می آورد و برمی خیزد، و در رکعت دوم بعد از حمد و سوره چهار تکبیر می گوید و بعد از هر تکبیر قنوت می خواند و تکبیر پنجم را می گوید و به رکوع می رود و بعد از رکوع دو سجده بجا می آورد و تشهد می خواند و نماز را سلام می دهد.
«۱۲۳۸» در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی است ولی بهتر است این دعا را به قصد امید ثواب بخوانند:
«اللّٰهُمَّ اهْلَ الْکبْریاءِ وَ الْعَظَمَةِ، وَ اهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَروتِ، وَ اهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ، وَ اهْلَ التَّقْویٰ وَ الْمَغْفِرَةِ، أَسألُک بِحَقِّ هٰذَا الْیوْمِ، الَّذی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمینَ عیداً، وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیهِ وَ آلهِ ذُخْراً وَ شَرَفَاً وَ کرٰامَةً وَ مَزِیداً، ان تُصَلِّی عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ انْ تُدْخِلَنی فی کلِّ خَیرٍ ادْخَلْتَ فِیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ، وَ ان تُخْرِجَنی مِنْ کلِّ سُوءٍ اخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ، صَلَواتُک عَلَیهِ وَ عَلَیهِم، اللّٰهُمَّ انّی أَسْأَلُک خَیرَ مٰا سَأَلَک بِهِ عِبٰادُک الْصّٰالِحُونَ، وَ اعُوذُ بِک مِمَّا اسْتَعٰاذَ مِنْهُ عِبادُک الْمُخْلَصُوْنَ».
«۱۲۳۹» مستحب است در نماز عید فطر و قربان قرائت را بلند بخواند.
«۱۲۴۰» نماز عید سورۀ مخصوصی ندارد ولی بهتر است که در رکعت اول آن سورۀ شمس (سوره ۹۱) و در رکعت دوم سورۀ غاشیه (سورۀ ۸۸) و یا به عکس، را بخوانند، یا در رکعت اول سورۀ اعلیٰ (سورۀ ۸۷) و در رکعت دوم سورۀ شمس یا به عکس، را بخوانند.
«۱۲۴۱» مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها دست ها را بلند کنند.
«۱۲۴۲» شب عید فطر بعد از نماز مغرب و عشاء و روز عید بعد از نماز صبح و نیز بعد از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید: «اللّٰهُ اکبَرُ، اللّٰهُ اکبَرُ، لٰاالٰهَ الَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اکبَر، وَ للّٰهِ الْحَمْدُ عَلیٰ مٰا هَدٰانٰا، وَ الْحَمْدُ للّٰهِ عَلیٰ مٰا ابْلٰانٰا».
«۱۲۴۳» مستحب است در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است، این تکبیرها را بگوید: «اللّٰهُ اکبَرُ، اللّٰهُ اکبَرُ، لٰاالٰهَ الَّا اللّٰهُ و اللّٰهُ اکبَرُ، اللّٰهُ اکبَرُ وَ للّٰهِ الْحَمْدُ، اللّٰهُ اکبَرُ عَلیٰ مٰا هَدٰانٰا، اللّٰهُ اکبَرُ عَلیٰ مٰا رَزَقَنٰا مِن بَهِیمَةِ الْانعٰامِ، ولی اگر عید قربان را در منٰی باشد، مستحب است بعد از پانزده نماز، که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذیحجّه است، این تکبیرها را بگوید.
«۱۲۴۴» مستحب است نماز عید را زیر آسمان بخواند.
«۱۲۴۵» اگر در تکبیرهای نماز و قنوت های آن شک کند اگر از محل آن تجاوز نکرده است بنا را بر کمتر بگذارد و اگر بعد معلوم شد که گفته بوده اشکال ندارد، و اگر در حال قنوت شک کرد که تکبیر گفته یا نه، بنابراظهر به این شک اعتنا نکند.
«۱۲۴۶» اگر قرائت یا تکبیرها یا قنوت ها را فراموش کند و بجا نیاورد نمازش صحیح است.
«۱۲۴۷» اگر کاری کند که در نمازهای یومیه برای آن سجدۀ سهو لازم است، بنا بر اظهر در نماز عید سجدۀ سهو لازم نیست، اگر چه احوط آن است که سجدۀ سهو بجا آورد.

نماز عید فطر و عید قربان (اجوبه الاستفتائات) ‏بر اساس فتاوای مقام معظم رهبری حفظه الله

س ۶۳۳: به نظر جنابعالی، نماز عید فطر و قربان و نماز جمعه، از کدام نوع از واجبات است؟
ج: در عصر حاضر نماز عید فطر و قربان واجب نیست، بلکه مستحب است، ولی نماز جمعه واجب تخییری است.

س ۶۳۴: آیا کم و زیاد کردن قنوت های نماز عید باعث بطلان آن می شود؟
ج: اگر مراد از کم و زیاد نمودن، کوتاه یا طولانی خواندن قنوت ها است این کار موجب بطلان نمی شود و اگر مراد کم یا زیاد نمودن تعداد آنها است، باید نماز را همان طور که در کتب فقهی بیان شده، بجا آورد.

س ۶۳۵: در گذشته معمول بودکه هر امام جماعتی نماز عید فطر را در مسجد خودش اقامه می کرد، آیا در حال حاضر اقامه نماز عید فطر و قربان توسط ائمه جماعات جایز است؟
ج: جایز است نمایندگان ولی فقیه که از طرف وی مجاز در اقامه نماز عید هستند و همچنین ائمه جمعه منصوب از طرف او نماز عید را در عصر حاضر به صورت جماعت اقامه نمایند، ولی احوط این است که غیر آنان آن را فرادی بخوانند و به جماعت خواندن آن به قصد رجاء نه به قصد ورود، اشکال ندارد. بله، اگر مصلحت اقتضا کند که یک نماز عید در شهر برگزار شود، بهتر است که غیر از امام جمعه منصوب از طرف ولی فقیه، کسی متصدی اقامه آن نشود.

س ۶۳۶: آیا نماز عید فطر قضا دارد؟
ج: قضا ندارد.

س ۶۳۷: آیا نماز عید فطر اقامه دارد؟
ج: اقامه ندارد.

س ۶۳۸: اگر امام جماعت برای نماز عید فطر، اقامه به جا آورد، نماز او و سایر نمازگزاران چه حکمی دارد؟
ج: به صحّت نماز عید امام جماعت و مأمومین ضرری نمی رساند.

س: آیا در حال حاضر و بسط ید ولی فقیه، اقامه نماز عید فطر و قربان فقط توسط ولی فقیه و نمایندگان وی که مجاز به اقامه هستند باید انجام شود یا این که ائمه جماعات هم در مساجد و جاهای دیگر می توانند اقامه نمایند؟
ج) اقامه نماز عید برای غیر منصوبان از طرف ولی فقیه به قصد رجا، نه به قصد ورود، اشکال ندارد ولی اگر مصلحت اقتضا کند که یک نماز عید در شهر برگزار شود، بهتر است که غیر از منصوب از طرف ولی فقیه کسی متصدّی اقامه ی آن نشود.

س: اگر کسی به رکعت دوم نماز عید فطر یا قربان و رکعت دوم نماز جمعه برسد چه وظیفه ای دارد؟
ج) باقی نماز را خودش بجا آورد.

س: اگر شخصی در تعداد قنوت های نمازهای عید سعید فطر و قربان شک کند که آیا پنج قنوت خوانده یا چهار قنوت، نمازش چه حکمی دارد؟
ج) اگر از محل آن تجاوز نکرده، بنا را بر اقلّ بگذارد.

نماز عید فطر و قربان از رساله آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله

مسألۀ ۱۳۰۶- این نماز در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و باید به جماعت خوانده شود، ولی در زمان ما که امام علیه السلام غایب است مستحب می باشد و می توان آن را به جماعت یا فرادیٰ خواند.
مسألۀ ۱۳۰۷- وقت نماز عید فطر و قربان از اوّل آفتاب است تا ظهر، ولی مستحبّ است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخواند و در عید فطر مستحبّ است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کند و زکات فطره را بدهد و بعد نماز عید را بجا آورد.
مسألۀ ۱۳۰۸- نماز عید فطر و قربان دو رکعت است، در رکعت اوّل بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود، بعد دو سجده به جا آورد و برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده به جا آورد و تشهّد بخواند و سلام گوید.
مسألۀ ۱۳۰۹- در قنوت این نماز هر دعایی کافی است، ولی مناسب است این دعا را به قصد ثواب بخواند: «اللّٰهُمَّ اهْلَ الْکبْرِیٰاءِ وَ الْعَظَمَة وَ اهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ اهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ اهْلَ التَّقْویٰ وَ الْمَغْفِرَةِ أَسْأَلُک بِحَقِّ هٰذَا الْیوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمیٖنَ عیٖداً وَ لِمحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفاً وَ کرٰامَةً وَ مَزیٖداً انْ تُصَلِّی عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْ تُدْخِلَنِیٖ فیٖ کلِّ خَیرٍ ادْخَلْتَ فیٖهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ انْ تُخْرِجَنی مِنْ کلِّ سُوءٍ اخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُک عَلَیهِ وَ عَلَیهِمْ اللّٰهُمَّ انّی أَسْأَلُک خَیرَ مٰا سَأَلَک بِهِ عِبادُک الصّٰالِحُونَ وَ اعُوذُ بِک مِمّٰا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبٰادُک الْمُخْلَصُونَ».
مسألۀ ۱۳۱۰- مستحبّ است در نماز عید فطر و قربان امور زیر را به امید ثواب پروردگار رعایت کند:
۱- قرائت نماز عید را بلند بخواند.
۲- بعد از نماز دو خطبه بخواند مانند خطبه های نماز جمعه با این تفاوت که در نماز جمعه قبل از نماز و در نماز عید بعد از نماز خوانده می شود (و این خطبه در صورتی است که نماز را با جماعت بخواند).
۳- در این نماز سورۀ مخصوص شرط نیست، ولی بهتر است در رکعت اوّل سورۀ «سَبِّحِ اسْمِ رَبِّک الْأعْلیٰ» و در رکعت دوم سورۀ «وَ الشَّمْس» بخواند.
۴- در روز عید فطر قبل از نماز عید با خرما افطار کند و در عید قربان بعد از نماز قدری از گوشت قربانی بخورد.
۵- پیش از نماز عید غسل کند و دعاهایی که قبل از نماز و بعد از آن در کتب دعا آمده بخواند.
۶- در نماز عید بر زمین سجده کند و در موقع گفتن تکبیرها دستها را بلند کند.
۷- بعد از نماز مغرب و عشا در شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر این تکبیرها را بگوید: «اللّٰهُ اکبَرُ، اللّٰهُ اکبَرُ، لٰا إلٰهَ إلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اکبَرُ، اللّٰهُ اکبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ، اللّٰهُ اکبَرُ عَلٰی مٰا هَدٰانٰا».
۸- در عید قربان بعد از ده نماز که اوّل آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است، همان تکبیرها را بگوید و بعد از آن اضافه کند: «اللّٰهُ اکبَرُ عَلیٰ مٰا رَزَقَنٰا مِنْ بَهِیٖمَةِ الْأنْعٰامِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی مٰا ابْلٰانَا»، ولی اگر روز عید قربان در منی باشد این تکبیرات را بعد از پانزده نماز می گوید که اوّل آن نماز ظهر روز عید و آخر آن نماز صبح روز سیزدهم ذی الحجّه است.
۹- نماز عید را در فضای باز بخواند نه زیر سقف.
مسألۀ ۱۳۱۱- اگر در تکبیرهای نماز و قنوتهای آن شک کند چنانچه از محل نگذشته بنابر کمتر بگذارد و اگر بعد معلوم شود که گفته بود اشکال ندارد.
مسألۀ ۱۳۱۲- اگر از روی سهو، قرائت، یا تکبیرها، یا قنوتها را فراموش کند و بعد از رفتن به رکوع یادش بیاید نمازش صحیح است.
مسألۀ ۱۳۱۳- اگر در نماز عید یک سجده یا تشهّد را فراموش کند احتیاط واجب آن است که بعد از نماز آن را به جا آورد و اگر کاری کند که در نمازهای روزانه سجدۀ سهو دارد احتیاط واجب آن است که سجدۀ سهو را بعد از نماز به جا آورد.

نماز عید فطر و قربان از رساله آیت الله سیستانی (مد ظله)

مسأله ۱۴۹۵ ـ نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و باید با جماعت خوانده شود، و در زمان ما که امام علیه السلام غائب است، مستحب میباشد. و می‌شود آن را با جماعت یا فرادی خواند.
مسأله ۱۴۹۶ ـ وقت نماز عید فطر و قربان از اوّل آفتاب روز عید تا ظهر است.
مسأله ۱۴۹۷ ـ مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند، و در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند، و زکات فطره را هم بدهند، بعد نماز عید را بخوانند.
مسأله ۱۴۹۸ ـ نماز عید فطر و قربان دو رکعت است، که در هر رکعت بعد از خواندن حمد و سوره، سه تکبیر بگوید، و بهتر آن است که در رکعت اوّل پنج تکبیر بگوید، و میان هر دو تکبیر یک قنوت بخواند، و بعد از تکبیر پنجم تکبیر دیگری بگوید به رکوع رود، و دو سجده بجا آورد و برخیزد، و در رکعت دوّم چهار تکبیر بگوید، و میان هر دو تکبیر یک قنوت بخواند، و بعد از تکبیر چهارم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود، و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد.
مسأله ۱۴۹۹ ـ در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی است ولی بهتر است این دعا را بخواند «اللهمَّ اَهْلَ الکبْریاءِ وَالعَظَمَةِ، وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ، وَاَهْلَ العَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، وَاَهْلَ التَّقْوَی وَالمَغْفِرَةِ، اَسْأَلُک بِحَقِّ هذَا الیوْمِ، الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِین عِیداً، وَلِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله وسلم ذُخْراً وَشَرَفاً وَکرامَةً وَمَزِیداً، اَنْ تُصلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، و آن تُدْخِلَنِی فِی کلِّ خَیرٍ اَدْخَلْتَ فِیهِ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، و آن تُخْرِجَنِی مِنْ کلِّ سُوءٍ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُک عَلَیهِ وَعَلیهِمْ، اللهمَّ اِنِّی اَسْأَلُک خَیرَ ما سَأَلَک بِهِ عِبادُک الصّالِحُونَ، وَاَعُوذُ بِک مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُک المُخْلَصُونَ».
مسأله ۱۵۰۰ ـ در زمان غایب بودن امام علیه السلام، اگر نماز عید فطر و قربان به جماعت خوانده شود، احتیاط لازم آن است که بعد از آن دو خطبه بخواند. و بهتر است که در خطبه عید فطر احکام زکات فطره، و در خطبه عید قربان احکام قربانی را بگوید.
مسأله ۱۵۰۱ ـ نماز عید سوره مخصوصی ندارد، ولی بهتر است که در رکعت اوّل آن سوره شمس (سوره ۹۱) و در رکعت دوّم سوره غاشیه (سوره ۸۸) را بخوانند، یا در رکعت اوّل سوره سبّح اسم (سوره ۸۷) و در رکعت دوّم سوره شمس را بخوانند.
مسأله ۱۵۰۲ ـ مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند، ولی در مکه مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود.
مسأله ۱۵۰۳ ـ مستحب است پیاده و پا برهنه و با وقار به نماز عید بروند، و پیش از نماز غسل کنند، و عمامه سفید بر سر بگذارند.
مسأله ۱۵۰۴ ـ مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند، و در حال گفتن تکبیرها دست‌ها را بلند کنند، و حمد و سوره را بلند بخوانند، چه امام باشد چه منفرد.
مسأله ۱۵۰۵ ـ بعد از نماز مغرب و عشاء شب عید فطر، و بعد از نماز صبح و بعد از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید: «الله اَکبَرُ، الله اَکبَرُ، لا اِلهَ اِلاَّ الله وَالله اَکبَرُ، الله اَکبَرُ وَلله الحَمْدُ، الله اَکبَرُ عَلی ما هَدانا».
مسأله ۱۵۰۶ ـ مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز، که اوّل آنها نماز ظهر روز عید، و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است، تکبیرهایی را که در مسأله پیش گفته شد بگوید، و بعد از آن بگوید: «الله اَکبَرُ عَلی ما رَزَقَنا مِنْ بَهِیمَةِ الاَنْعامِ، وَالحَمْدُ لله عَلی ما اَبْلانا». ولی اگر عید قربان را در منی باشد مستحب است بعد از پانزده نماز، که اوّل آنها نماز ظهر روز عید، و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی‌حجه است، این تکبیرها را بگوید.
مسأله ۱۵۰۷ ـ احتیاط مستحب آن است که زن‌ها از رفتن به نماز عید خودداری کنند، ولی این احتیاط برای زن‌های پیر نیست.
مسأله ۱۵۰۸ ـ در نماز عید هم مثل نمازهای دیگر، مأموم باید غیر از حمد و سوره چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند.
مسأله ۱۵۰۹ ـ اگر مأموم موقعی برسد که امام مقداری از تکبیرها را گفته، بعد از آنکه امام به رکوع رفت، باید آنچه از تکبیرها و قنوت‌ها را که با امام نگفته خودش بگوید و رکوع را درک کند، و اگر در هر قنوت یک‌بار «سبحان الله و الحمد لله» بگوید کافی است، و اگر فرصت نبود فقط تکبیرها را بگوید، و اگر به آن مقدار هم فرصت نبود کافی است متابعت کند و به رکوع برود.
مسأله ۱۵۱۰ ـ اگر در نماز عید موقعی برسد که امام در رکوع است، می‌تواند نیت کند و تکبیر اوّل نماز را بگوید و به رکوع رود.
مسأله ۱۵۱۱ ـ اگر در نماز عید یک سجده را فراموش کند، لازم است که بعد از نماز آن را بجا آورد، و همچنین اگر کاری که برای آن در نماز یومیه سجده سهو لازم است پیش آید، لازم است دو سجده سهو بنماید.

 

احکام مرتبط با عید فطر:
رؤیت هلال و راه ثابت شدن اوّل ماه از توضیح المسائل مراجع
زکات فطره از توضیح المسائل مراجع
احکام مصرف زکات فطره از توضیح المسائل مراجع
مسائل متفرقه زکات فطره از توضیح المسائل مراجع

Share