فیلم / ماجرای سقوط پاوه از زبان شهید دکتر مصطفی چمران

بخشی از مستند زندگی شهید دکتر مصطفی چمران

موضوع : ماجرای سقوط پاوه از زبان شهید دکتر مصطفی چمران

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.