دکتر مصطفی چمران

شهید دکتر مصطفی چمران

ویژه نامه شهید چمران - شهید حماسه و عرفان

مصطفی چمران

به مناسبت ۳۱ خرداد، سالروز شهادت

 شهید مصطفی چمران (ره)

51. طومار بزرگ درست کرد و بالایش درشت نوشت:«صنعت نفت در سرتاسر کشور باید ملی شود» گذاشتش کنار مغازه ی بابا مردم می آمدند

عملیات سوسنگرد,عملیات آزادسازی سوسنگرد,شهید چمران,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

1. تا ساعت ده دیگر همه فهمیده بودند رستمی شهید شده. دکتر آماده شده بود برود خط.

شهید چمران

به مناسبت 31 خرداد سالروز شهادت دکتر