ضیاءالصالحین فیلم / سیره ی تربیتی حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم (قسمت -26) - حجت الاسلام والمسلمین عابدینی | ضیاءالصالحین

فیلم / سیره ی تربیتی حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم (قسمت -26) - حجت الاسلام والمسلمین عابدینی

موضوع: 
سیره ی تربیتی حضرت ابراهیم علیه السلام در کلام شیوای حجت الاسلام عابدینی

موضوع : سیره ی تربیتی حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم(قسمت -26)
سخنران : حجت الاسلام عابدینی

Share