عکس نوشته/ قناعت

موضوع: 
قناعت

عن الإمامُ عليٌّ عليه السلام: أطيَبُ العَيشِ القَناعَةُ .
از امام على عليه السلام که می فرمایند: خوش ترين زندگى، در قناعت است.

منبع: غرر الحكم: 2918.

توجه: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share