فیلم / تلاوت سوره شمس - شیخ محمود شحات انور

موضوع: 
قرائت های ماندگار و دلنشین شیخ محمود شحات انور

موضوع : تلاوت دلنشین سوره شمس
قاری : شیخ محمود شحات انور
زمان : 5:59

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.