کلیپ / تلاوت سوره فرقان ( مقام نهاوند) - استاد مصطفی اسماعیل

موضوع: 
قرائت های ماندگار و دلنشین استاد مصطفی اسماعیل

موضوع : تلاوت سوره فرقان ( مقام نهاوند) 
قاری : استاد مصطفی اسماعیل
زمان : 3:56

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.