فیلم/ شناخت نفس و ابعاد آن - آیت الله مشکینی (ره) - بخش دوم

فیلم سخنرانی آیت الله مشکینی (ره) درباره شناخت نفس و ابعاد آن - بخش دوم

سخنرانی های اخلاقی آیت الله مشکینی (ره)
عنوان: شناخت نفس و ابعاد آن - بخش اول

فیلم/ بخش اول را اینجا ببینید

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.