ببینید | کراماتی از آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه - آیت الله مکارم شیرازی

لیست
  • ببینید | کراماتی از آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه - آیت الله مکارم شیرازی
موضوع: 
در محضر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

موضوع : کرامتی از آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها 
سخنران : آیت الله مکارم شیرازی
زمان : 02:55

Share