ببینید| هیچ علمی چون تفکر سودمند نیست! - حجت الاسلام رفیعی

موضوع: 
منبرهای دلنشین و کوتاه حجت الاسلام دکتر رفیعی

موضوع : «هیچ علمی چون تفکر سودمند نیست!»
سخنران : حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی 
زمان : 03:13

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.