ببینید / انتظار، شرط قبولی اعمال! - حجت الاسلام پورسید آقائی

موضوع: 
در آیات و روایات شرط قبولی اعمال و عبادات انتظار فرج بیان شده است...

موضوع : انتظار، شرط قبولی اعمال!
سخنران : حجت الاسلام پورسید آقائی
زمان : 06:13

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.