کلیپ / از دریای عرفه تا ساحل عید قربان! - حاج علی فروغی

لیست
  • کلیپ / از دریای عرفه تا ساحل عید قربان! - حاج علی فروغی
موضوع: 
منبرهای دلنشین و کوتاه استاد حاج علی فروغی

موضوع : از دریای عرفه تا ساحل عید قربان!
سخنران : استاد حاج علی فروغی
زمان : 04:31

Share