کلیپ / حکمت صد سلام زیارت عاشورا - حجت الاسلام اعتمادیان

موضوع: 
منبرهای دلنشین و کوتاه حجت الاسلام اعتمادیان

موضوع : حکمت صد سلام زیارت عاشورا
سخنران : حجت الاسلام اعتمادیان
زمان : 03:05

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.