ضیاءالصالحین کلیپ/ تلاوت سوره قدر- استاد مصطفی اسماعیل | ضیاءالصالحین

کلیپ/ تلاوت سوره قدر- استاد مصطفی اسماعیل

موضوع: 
قرائت های ماندگار و دلنشین استاد مصطفی اسماعیل

موضوع : تلاوت سوره قدر
قاری: استاد مصطفی اسماعیل
زمان : 1:27

Share