مکان نمازگزار/ نماز مقابل آینه

موضوع: 

سوال: حکم نماز خواندن جلوی‌ آینه چیست؟ آیا مکروه است؟

جواب: آینه اگر به گونه ای‌ باشد که در حال نماز، شخص صورت خود را در آن م ی‌ بیند و ذهنش را مشغول می‌ کند بهتر است آن را بردارد و یا روی‌ آن را بپوشاند.

 

منبع : نرم افزار مجموعه استفتائات مقام معظم رهبری،استفتائات جدید ،بخش خمس.

مکان نماز گزار
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.