ضیاءالصالحین مکان نمازگزار/ نماز مقابل آینه | ضیاءالصالحین

مکان نمازگزار/ نماز مقابل آینه

موضوع: 
مکان نماز گزار

سوال: حکم نماز خواندن جلوی‌ آینه چیست؟ آیا مکروه است؟

جواب: آینه اگر به گونه ای‌ باشد که در حال نماز، شخص صورت خود را در آن م ی‌ بیند و ذهنش را مشغول می‌ کند بهتر است آن را بردارد و یا روی‌ آن را بپوشاند.

 

منبع : نرم افزار مجموعه استفتائات مقام معظم رهبری،استفتائات جدید ،بخش خمس.

Share