کلیپ / تلاوت سوره الحاقه آیات 1 تا 12 - استاد مصطفی اسماعیل

موضوع: 
قرائت های ماندگار و دلنشین استاد مصطفی اسماعیل

موضوع : تلاوت سوره الحاقه آیات 1 تا 12
قاری: استاد مصطفی اسماعیل
زمان : 5:58

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.