ضیاءالصالحین کلیپ / تلاوت سوره الحاقه آیات 1 تا 12 - استاد مصطفی اسماعیل | ضیاءالصالحین

کلیپ / تلاوت سوره الحاقه آیات 1 تا 12 - استاد مصطفی اسماعیل

لیست
  • کلیپ / تلاوت سوره الحاقه آیات 1 تا 12 - استاد مصطفی اسماعیل
موضوع: 
قرائت های ماندگار و دلنشین استاد مصطفی اسماعیل

موضوع : تلاوت سوره الحاقه آیات 1 تا 12
قاری: استاد مصطفی اسماعیل
زمان : 5:58

Share