دانلود کتاب /آنچه باید یک جوان بداند ( ویژه دختران )

موضوع: 
کتاب آنچه باید یک جوان بداند (ویژه دختران)

مشخصات کتاب:
سرشناسه : فرهادیان رضا، - ۱۳۲۷
عنوان و نام پدیدآور : آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران رضا فرهادیان بتول فرهادیان وضعیت ویراست : [ویرایش ]۳
مشخصات نشر : قم حوزه علمیه قم دفتر تبلیغات اسلامی مرکز انتشارات ۱۳۷۴.
مشخصات ظاهری : ص ۸۸
فروست : (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مرکز انتشارات ۳۳۶. ویژه دختران ۲)
شابک : ۹۶۴-۴۲۴-۰۵۰-۲ ۱۷۵۰ریال ؛ ۹۶۴-۴۲۴-۰۵۰-۲ ۱۷۵۰ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : Reza .
یادداشت : چاپ یازدهم ۱۳۷۷؛ ۲۵۰۰ ریال یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : جوانان و اسلام موضوع : زنان در اسلام موضوع : بلوغ شناسه افزوده : فرهادیان بتول شناسه افزوده : حوزه علمیه قم دفتر تبلیغات اسلامی مرکز انتشارات رده بندی کنگره : BP230/172 /ف ۴آ۸ ۱۳۷۴
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۸۳۱
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۵-۷۶۴۴
عناوین اصلی کتاب شامل:
کلام امام؛ مقدمه؛ فصل اول : جوان و دوران بلوغ؛ فصل دوم : انحرافات جنسی و راه درمان آن؛ پی نوشتها

Share