کتاب های پایه چهارم ابتدایی - کتاب های درسی آموزش ابتدایی

کتاب های پایه چهارم ابتدایی
دانلود فایل کامل  کتاب های پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی جدید شامل آموزش قرآن ، علوم تجربی ، فارسی ، نگارش فارسی ، هدیه های آسمانی، مطالعات اجتماعی و ریاضی

کتاب های پایه چهارم ابتدایی - کتاب های درسی آموزش ابتدایی [سال تحصیلی 98-97]

دانلود فایل کامل  کتاب های پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی جدید شامل آموزش قرآن ، علوم تجربی ، فارسی ، نگارش فارسی ، هدیه های آسمانی، مطالعات اجتماعی و ریاضی که از سوی وزارت آموزش و پرورش ، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی ، اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی تهیه شده و خدمت کاربران عزیز تقدیم می شود .

پیشاپیش موفقیت و توفیقات همه دانش آموزان ایران اسلامی را در همه امورات زندگی بالأخص امر تهذیب و تحصیل  از خداوند منان مسئلت داریم.

کتاب های پایه چهارم ابتدایی - کتاب های درسی آموزش ابتدایی

آموزش قرآن ، کد کتاب : 17/1

ریاضی ، کد کتاب : 15

ضمیمه ی کتاب هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی)- ویژه ی اهل سنّت ، کد کتاب : 28

علوم تجربی ، کد کتاب : 16

فارسی ، کد کتاب : 14

مطالعات اجتماعی ، کد کتاب : 18

نگارش فارسی ، کد کتاب : 14/1

هدیه های آسمان ، کد کتاب : 17

هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی) ، کد کتاب : 32

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

دوره تحصیلی : دوره آموزش ابتدایی ، پایه چهارم دبستان

سال تحصیلی : 97-98

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

توجه : برای دانلود سایر کتابهای درسی روی لینکهای زیر کلیک کنید:

همه کتاب های درسی موجود (برای همه پایه های تحصیلی)

کتاب های درسی آموزش ابتدایی

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

منبع: وزارت آموزش و پرورش - سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

Share