پیاده روی وحدت بخش اربعین، خاری در چشم دشمنان شیعه و شبهه افکنان

سید حسین سیدی
اجتماع اربعین
در پیاده روی اربعین شاهد وحدت دو ملت و دولت ایران و عراق هستیم؛ امری که دشمنان اسلام و برخی افراد کوته فکر داخلی بر نمی تابند.

پیاده روی وحدت بخش اربعین :

اتحاد و انسجام حاصل از اربعین حسینی علیه السلام و ایام پیاده روی اربعین ، یک جذبه و مغناطیس است که حتی غربی ها نیز ناچار به اعتراف به آن هستند. گویا آنها کم و بیش این حدیث را متوجه شدند که یک اجتماع بی نظیری حول محور ولایت اهلبیت(علیهم السلام) شکل گرفته است.

 پیاده روی اربعین

یکی از شبهات فریبنده ای که بیشتر در ایام اربعین حسینی علیه السلام به انحاء مختلف توسط دشمنان قسم خورده ی اسلام در سطح جامعه پخش می شود و متأسفانه عده ای نیز در داخل به آن دامن می زنند، شبهات مربوط به تفرقه بین دو ملت ایران و عراق است.

بدخواهان دو ملت ایران و عراق برای مخدوش ساختن اتحاد مثال زدنی اربعین، دست بر روی جنگ تحمیلی می گذارند و از این طریق به زعم باطل خود می خواهند شعله های دشمنی و عداوت را همچنان زنده نگه دارند.

افرادی که در داخل کشور، به تبعیت از دشمنان اسلام، رویه ضد وحدت را با تمسک به جنگ تحمیلی پیش گرفتند و می گویند چرا با اینکه دولت عراق، بسیاری از جوانان ما را کشت، باید به آنها بها بدهیم؟ و حرف های باطل دیگری امثال این، باید بدانند که:

اولا: صدام و حزب بعث بود که علیه ایران وارد جنگ شد ، صدام هم بر ملت ایران ظلم کرد و هم بر ملت عراق. آن هم به تحریک و پشتیبانی آمریکا و دیگر دولت های غربی؛ و حالا همان دولت های جنگ افروز، با تولید و دامن زدن به شبهات حول محور جنگ، خود را طرفدار ملت ایران و جوانان شهید دفاع مقدس نشان می دهند؛ گویا که اصلا آنها صدام را نمی شناختند و او را برای حمله شیمیایی به جوانان ایران تجهیز نمی کردند!

دوما: خدماتی که ملت و دولت عراق به عنوان میزبان به زائرین ایرانی ارائه می کند بر کمتر کسی پوشیده است و این خدمات، چه بسا از هزینه هایی که ایران در این راه متحمل می شود، بیشتر نیز باشد.

سوما: اتحاد و انسجام حاصل از اربعین حسینی، یک جذبه و مغناطیس است که حتی غربی ها نیز ناچار به اعتراف به آن هستند. گویا آنها کم و بیش این حدیث را متوجه شدند که یک اجتماع بی نظیری حول محور ولایت اهلبیت(علیهم السلام) شکل گرفته است. همانگونه که حضرت زهرا(سلام الله علیها) می فرمایند: «طاعتنا نظاما للملة و إمامتنا أمانا للفرقة؛  اطاعت از ما اهل بیت سبب نظم آیین و شریعت است و رهبری ما سبب ایمنی از تفرقه و پراکندگی»

پی نوشت:
1ــ بیشتر بخوانید
2ــ الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) / ج‏1 / 99.

Share