شناساندن چهره حقیقی حضرت مسیح علیه السلام

سید حسین سیدی
حضرت مسیح
این روزها مصادف با تولد پیامبر بزرگ الهی حضرت عیسی (علی نبینا و آله و علیه السلام) است. پیامبری که در هنگام ظهور حضرت حجت (علیه السلام)، پشت سر آن حضرت نماز می خواند.

شناساندن چهره حقیقی حضرت مسیح علیه السلام با توجه به تعالیم اصیل الهی امروزه یکی از ضروریاتی است که باید مورد توجه واقع شود. چرا که امید است به زودی در تعاملات بین اسلام و مسیحیت گامهای موثری برداشته شود. (به لطف حق)

شناساندن چهره حقیقی حضرت مسیح علیه السلام

شناساندن چهره حقیقی حضرت مسیح علیه السلام

این روزها مصادف با تولد پیامبر بزرگ الهی حضرت عیسی (علی نبینا و آله و علیه السلام) است. پیامبری که در هنگام ظهور حضرت حجت (علیه السلام)، پشت سر آن حضرت نماز می خواند. این نکته باید در این روزها مورد توجه قرار گیرد و بر روی آن تبلیغ شود؛ که هم برای همکاری و تعامل بین ادیان مفید است و هم تاکیدی است بر زنده بودن آن پیامبر بزرگ.

این موضوع(نماز خواندن حضرت عیسی پشت سر حضرت حجت) در احادیث اهل بیت(علیهم السلام) وارد شده است. امام حسن (علیه السلام) در ضمن حدیثی، به این مطلب اشاره می فرمایند: «ما منّا احدٌ اِلاّ ویقع فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه اِلاّ القائم الّذی یصلّی روح اللّه عیسی بن مریم خلفه؛ هیچ یک از ما اهلبیت نیست مگر آنکه بیعتی از طاغوت زمانش را اجباراً بر عهده دارد. مگر حضرت قائم که عیسی بن مریم، روح اللّه پشت سر او نمازمی خواند.»[1]

با تبلیغ و فرهنگ سازی بر موضوع نماز خواندن حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) پشت سر حضرت مهدی (علیه السلام) ــ عمدتا در این روزها  که تولد حضرت مسیح علیه السلام است ــ می توانیم در راستای شناساندن چهره حقیقی حضرت مسیح علیه السلام منتظر دو فایده باشیم إن شاءالله :

فایده اول: مردود بودن نظریه به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح علیه السلام : قرآن می فرماید: «گفتند: ما مسیح عیسى بن مریم رسول خدا را کشتیم، در صورتى که او را، نه کشتند و نه به دار کشیدند بلکه امر بر آنها مشتبه شد؛ و همانا آنان که درباره او عقاید مختلف اظهار داشتند از روى شک و تردید سخنى گفتند و عالم به او نبودند جز آنکه از پى گمان خود مى‏ رفتند؛ و به طور یقین مسیح را نکشتند.»[2] در این باره می توان به شواهد و قرائن دیگری(قرائن تاریخی و...) استناد کرد.

فایده دوم: تعامل بیشتر بین اسلام و مسیحیت : با معرفی نمودن حضرت مسیح(علیه السلام) به عنوان یک یاور برای حضرت حجت (علیه السلام) و تقویت گفتمان منجی گرایی در ادیان اسلام و مسیحیت، می شود مسیحیان را جذب کرد. مسیحیانی که به فرموده قرآن، نرم خوتر هستند: «و نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانى مى‏ یابى که مى‏ گویند: «ما نصارى هستیم»؛ این بخاطر آن است که در میان آنها، افرادى عالم و تارک دنیا هستند؛ و آنها (در برابر حق) تکبر نمى‏ ورزند.[3]

شناساندن چهره حقیقی حضرت مسیح علیه السلام

پی نوشت ها:
1ــ کمال‌الدین و تمام النعمه جلد 1 باب 29 صفحه 316.
2ــ نساء/157
3ــ مائده/82

Share