ضیاءالصالحین پوشش صورت برای زنان | ضیـاءالصـالحین

پوشش صورت برای زنان

پوشش صورت برای زنان
بهترین چیز برای زنان آنست که او مردان بیگانه (نامحرم) را نبیند و مردان بیگانه آنها را نبیند.

پوشش صورت برای زنان

سوالی که در مورد پوشش صورت برای زنان مطرح است: آیا درست است که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صورتش را از مردهای نامحرم نمی پوشاند؟ اگر نمی پوشاند آیا این بدین معناست که زنانی که صورتهایشان را می پوشانند، ضرورتی ندارد که صورتشان را بپوشانند یا نباید صورتشان را بپوشانند؟

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند: بهترین چیز برای زنان آن است که او مردان بیگانه (نامحرم) را نبیند و مردان بیگانه آنها را نبیند.

پاسخ: پوشش صورت برای زنان هر چند به حسب ادله قرآنی و روائی و فتاوای مجتهدین واجب نیست ولی از آنجائی که زن هرچه دارای پوشش بیشتری باشد به مصلحت خود زنان و مصلحت جامعه است لذا پوشش صورت نه تنها منعی ندارد بلکه مطلوب و خوب است بهترین دلیل، فرمایش حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها است که در پاسخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودند: «چه چیزی برای زن بهتر است؟» عرضه داشت: «بهترین چیز برای زنان آن است که او مردان بیگانه (نامحرم) را نبیند و مردان بیگانه آنها را نبیند.»[کشف الغمه، ج 2 ص 92 و کنزل العمال ج 8، ص 385]

اما اینکه از ظاهر بعضی روایات بر می آید که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صورت خود را از نامحرم نمی پوشانده؟ مثل روایتی که جابر می گوید چهره ی حضرت زهرا (سلام الله علیها) از گرسنگی زرد شده بود، پاسخ این مسأله را در کتاب مسأله حجاب از شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه مطالعه فرمایید.

پوشش صورت برای زنان

پیشنهادی: آثار و فواید حجاب و پوشش

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حوزه، کد 3114 .

Share