انیمیشن قلب خورشید - قصه های عیاران

قلب خورشید اثری حماسی و تاریخی به شمار می رود در پیچ و خم داستان های خود روایتگر وقایع قرن سوم هجری است.

انیمیشن قلب خورشید اثری حماسی و تاریخی به شمار می رود در پیچ و خم داستان های خود روایتگر وقایع قرن سوم هجری است. با موضوع آیین فتوت و جوانمردی

انیمیشن قلب خورشید - قصه های عیاران

موضوع : قصه های عبرت آموز در انیمیشن قلب خورشید - آیین فتوت و جوانمردی

« سیداحمد علمدار » کارگردان مجموعه « قلب خورشید » بیان داشت: قلب خورشید اثری حماسی و تاریخی به شمار می رود در پیچ و خم داستان های خود روایتگر وقایع قرن سوم هجری است.

وی در توضیح دوره زمانی وقوع داستان های مجموعه قلب خورشید گفت: قرن سوم هجری شاهد آغاز ورزش زورخانه ای و آیین های پهلوانی ایرانیان هستیم و در آن عیاران و شاطران به عنوان پیشگامان فرهنگ فتوت شناخته می شوند.

لذا فضای کلی این مجموعه و فضاسازی های صحنه متعلق به همان دوران است.

کارگردان مجموعه « قلب خورشید » با اشاره به ریشه غنی فرهنگ فتوت در میان ساکنان سرزمین سیستان افزود: بدین جهت سرزمین سیستان برای روایت داستان انتخاب شد که بر اساس شواهد تاریخی، مهد داستان های پهلوانی ایران زمین بوده است.

ضمن آنکه سیستان زادگاه پهلوانان اسطوره ای نظیر زال و رستم و عیارانی چون یعقوب لیث نیز است. لذا می توان سیستان را مهد آیین های پهلوانی ایران به شمار آورد.

عملدار در گفنگو با فارس، انتقال ارزشهای معنوی و فرهنگ جوانمردی نهفته در ورزشهای سنتی نظیر زورخانه را یکی از اهداف تولید قلب خورشید دانست و اظهار داشت: قهرمانان این مجموعه سلوک خود را از زورخانه ای در زرنج آغاز می کنند .

اما برای رسیدن به درجه اعلا به سفری دراز می روند و در این سفر است که جوهر پهلوانی و ایین فتوت و جوانمردی در وجود آنها تبلور می یابد.

وی ریتم مناسب داستان و فضاسازی های صورت گرفته در قلب خورشید را نقطه تمایز آن با سایر کارهای انیمیشنی دانست و افزود: به علت طرح مفاهیم عمیق و همچنین داستان پر از هیجان، گروه سنی هدف برای این مجموعه را نوجوانان انتخاب کرده ایم.

کار ساخت مجموعه انیمیشنی « قلب خورشید » مراحل پایانی خود را طی می کند.تهیه کنندگی این مجموعه 13 قسمتی را مرکز پویانمایی صبا بر عهده دارد.

فیلم ها و کلیپ های بیشتر در سایت فیلم و انیمیشن ضیاءالصالحین 
فیلم های سینمایی ، سریال ، انیمیشن
سخنرانی ، تلاوت قرآن

Share