احادیث خضر نبی علیه السلام

کوه خضر نبی علیه السلام
خضر علیه السلام ـ به موسى علیه السلام ـ گفت : اى موسى! اگر دانش مى خواهى، خود را وقف آموختن آن کن؛ زیرا دانش از آنِ کسى است که تمام وقتِ خود را صرف آموختن آن کند.

احادیث خضر نبی علیه السلام

در این پست نه حدیث منتخب از احادیث خضر نبی علیه السلام جمع آوری شده و تقدیم شما عزیزان و جویندگان معارف حقه می گردد. [اللهم عجل لولیک الفرج]

کلید واژه: احادیث خضر نبی علیه السلام، حدیث حضرت خضر، احادیث حضرت خضر علیه السلام

احادیث خضر نبی علیه السلام

حدیث اول:

الخضرُ علیه السلام ـ فی وَصِیَّتِهِ لِموسى علیه السلام ـ: أشعِرْ قَلبَکَ التَّقوى تَنَلِ العِلمَ .[کنز العمّال: 44176]

خضر علیه السلام ـ در سفارش به موسى علیه السلام ـ گفت: بر دلت جامه تقوا بپوشان تا به دانش دست یابى.

احادیث خضر نبی علیه السلام

حدیث دوم:

الخضرُ علیه السلام ـ لِموسى إذ قالَ لَهُ: أوصِنی ـ: تَعَلَّمْ ما تَعَلَّمُ لِتَعمَلَ بِهِ، و لا تَعَلَّمْهُ لِتُحَدِّثَ بِهِ، فیَکونَ عَلَیکَ بُورُهُ، و یَکونَ عَلى غَیرِکَ نُورُهُ .[منیة المرید: 141]

خضر علیه السلام ـ در پاسخ موسى که گفت: مرا سفارشى کن ـ گفت: آنچه مى آموزى براى عمل کردن بیاموز و براى بازگو کردن نیاموز، که در این صورت هلاکتش از آنِ تو خواهد بود و روشناییش از آنِ دیگرى.

احادیث خضر نبی علیه السلام

حدیث سوم:

الخضرُ علیه السلام ـ لِموسى علیه السلام ـ: یا موسى، تَفَرَّغْ لِلعِلمِ إن کُنتَ تُریدُهُ، فإنَّ العِلمَ لِمَن تَفَرَّغَ .[کنز العمّال: 44176]

خضر علیه السلام ـ به موسى علیه السلام ـ گفت: اى موسى! اگر دانش مى خواهى، خود را وقف آموختن آن کن؛ زیرا دانش از آنِ کسى است که تمام وقتِ خود را صرف آموختن آن کند.

احادیث خضر نبی علیه السلام

حدیث چهارم:

عنه علیه السلام ـ لموسى علیه السلام و هو آخِرُ وَصیَّتِهِ ـ: لا تُعَیِّرَنَّ أحَدا بذَنبٍ، و إنَّ أحَبَّ الاُمُورِ إلَى اللّه ِ عَزَّ و جلَّ ثَلاثَةٌ: القَصدُ فی الجِدَةِ .[الجِدَة: الغِنى و کثرة المال و الاستطاعة (مجمع البحرین: 5/1909 «وجد») ]، و العَفوُ فی المَقدِرَةِ، و الرِّفقُ بعِبادِ اللّه ِ، و ما رَفَقَ أحَدٌ بأحَدٍ فی الدُّنیا إلاّ رَفَقَ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ بهِ یَومَ القِیامَةِ، و رأسُ الحِکمَةِ مَخافَةُ اللّه ِ تبارکَ و تعالى .[الخصال: 111/83]

خضر علیه السلام ـ در آخرین سفارش خود به موسى علیه السلام ـ فرمود: زنهار، هیچ کس را به گناهى سرزنش مکن و [بدان که] محبوبترین چیزها نزد خداوند عزّ و جلّ سه کار است: میانه روى به گاه رفاه و آسایش، گذشت در عین داشتن قدرت [بر انتقام] و مدارا با بندگان خدا. هیچ کس در دنیا با کسى مدارا نکرد، مگر اینکه خداوند عزّ و جلّ در روز قیامت با او مدارا کند. و ترس از خداى تبارک و تعالى رأس حکمت است.

احادیث خضر نبی علیه السلام

حدیث پنجم:

الخضرُ علیه السلام ـ لِموسى علیه السلام إذ قالَ لَهُ: أوصِنی ـ: اِلزَمْ ما لا یَضُرُّکَ مَعهُ شیءٌ کما لا یَنفَعُکَ مِن غَیرِهِ شَیءٌ، و إیّاکَ و اللَّجاجَةَ و المَشیَ إلى غَیرِ حاجَةٍ، و الضِّحکَ فی غَیرِ تَعَجُّبٍ . یا بنَ عِمرانَ، لا تُعَیِّرَنَّ أحَدا بخَطیئَةٍ و ابکِ على خَطیئتِکَ .[قصص الأنبیاء: 157/171]

خضر علیه السلام ـ آنگاه که موسى علیه السلام به او گفت: مرا سفارشى کن ـ فرمود: به چیزى چنگ در زن که با وجود آن، چیزى به تو زیان نزند و بى آن، هیچ چیز به تو سود نرساند. از خیره سرى، و رفتن در پى چیزى که بدان نیاز ندارى، و از خنده بى سبب دورى کن. اى پسر عمران! هیچ کس را به خاطر خطا سرزنش مکن و بر گناه خویش گریه کن .

احادیث خضر نبی علیه السلام

حدیث ششم:

قالَ الخِضرُ علیه السلام لِمُوسى علیه السلام وَ هُوَ آخِرُ وَصِیَّتِهِ: إنَّ أحَبَّ الأُمُورِ إلَى اللّه ِ عَزَّوَجَلَّ ثَلاثَةٌ: ألقَصْدُ فِى الجِدَةِ، وَ العَفوُ فِى المَقدِرَةِ وَ الرِّفقُ بِعِبادِ اللّه ِ، وَما رَفَقَ أحَدٌ بِأحَدٍ فِى الدُّنیا إلاّ رَفَقَ اللّه ُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ یَومَ القِیامَةِ؛ وَرَأسُ الحِکمَةِ مَخافَهُ اللّه ِ تَبارَکَ وَتَعالى. [میزان الحکمه به نقل از قصص الانبیاء، ص157 ح 171]

حضرت خضر علیه السلام در آخرین سفارش خود به حضرت موسى علیه السلام گفت: محبوبترین کارها نزد خداوند سه کار است: میانه روى هنگام رفاه، گذشت در هنگام قدرت، ومدارا با بندگان خدا. هیچ کس در دنیا با کسى مدارا نمى کند، مگر اینکه خداى متعال در روز قیامت با او مدارا مى کند؛ و ترس از خداوند متعال ریشه و اساس حکمت است.

احادیث خضر نبی علیه السلام

حدیث هفتم:

قالَ الخِضرُ علیه السلام لِمُوسى علیه السلام إذْ قالَ لَهُ أوصِنى: إلْزَمْ مالا یَضُرُّکَ مَعَهُ شَئٌ کَما لا یَنفَعُکَ مِن غَیرِهِ شَئٌ، وَ إیّاکَ وَ اللِّجاجَةَ وَ المَشْىَ إلى غَیرِ حاجَةٍ وَالضِّحْکَ فى غَیرِ تَعَجُّبٍ. [میزان الحکمه به نقل از قصص الانبیاء، ص157 ح 171]

حضرت موسى علیه السلام به حضرت خضر علیه السلام گفت: مرا سفارشى کن. خضر علیه السلام گفت: به چیزى تمسک کن که با وجود آن، چیزى به تو زیان نزند؛ همانگونه که بدون آن، هیچ چیز به تو سودى نمى رساند. از خیره سرى بپرهیز و از رفتن در پى چیزى که بدان نیازى ندارى، دورى کن و بى سبب و بدون تعجّب مخند.

احادیث خضر نبی علیه السلام

حدیث هشتم:

 قالَ الخِضرُ علیه السلام فى وَصِیَّتِهِ لِمُوسى علیه السلام: یا ابنَ عِمرانَ! لا تُعَیِّرَنَّ أحَداً بِخَطیئَتِهِ، وَ ابکِ عَلى خَطیئَتِکَ. [اصول کافى، ج2 ح 356/ قصص الأنبیاء: 157/171]

حضرت خضر علیه السلام به حضرت موسى علیه السلام سفارش کرد: اى پسر عمران! احدى را به سبب گناهش سرزنش مکن، امـا بـر گـناه خـویش گریان بـاش.

احادیث خضر نبی علیه السلام

حدیث نهم:

الخضرُ علیه السلام ـ مِن وصایاهُ لِموسى علیه السلام ـ: لا تکونَنَّ مِکثارا بالنُطقِ مِهذارا، فإنّ کَثرَةَ النُّطقِ تَشینُ العُلَماءَ، وتُبدی مَساویَ السُّخَفاءِ . [میزان الحکمه به نقل از کنز العمال، 44176]

خضر علیه السلام ـ در سفارش هایش به موسى علیه السلام ـ فرمود: هرگز پرگو و یاوه گو مباش؛ زیرا پرگویى، دانایان را لکّه دار مى کند و بدیهاى سبک مغزان را آشکار مى سازد.

احادیث خضر نبی علیه السلام

توجه: دوستان عزیز! هرکس اگر غیر از این احادیث؛ حدیث مستند دیگری از احادیث خضر نبی علیه السلام سراغ داشت لطف کند در بخش نظرات آنرا درج نماید... باتشکر

فرآوری از پایگاه حدیث و کتابخانه مدرسه فقاهت/ احادیث خضر نبی علیه السلام

Share

دیدگاه‌ها

مفید و عالی