مرگ باعزت در اندیشه شهید نواب صفوی

سید حسین سیدی
شهید نواب صفوی
مرگ باعزت یکی از شعارهای اساسی نهضت حسینی است؛ که شعار انقلاب ما نیز این بود و این خواهد ماند انشاءالله. یکی از کسانی که این شعار را در عصر ما ترویج داد، شهید نواب صفوی بود.

مرگ باعزت در اندیشه شهید نواب

مرگ باعزت یکی از شعارهای اساسی نهضت حسینی است؛ که شعار انقلاب ما نیز این بود و این خواهد ماند إن شاءالله. یکی از کسانی که این شعار را در عصر ما ترویج داد، شهید نواب صفوی بود. همسر ایشان در خاطرات خود می‌گوید: «آقا گفت اگر بخواهم با این محمدرضا سازش کنم جایم اینجا نیست. ایشان در حالتی این حرف‌ها را می‌ زد که دستشان به دست سربازی بسته بود و فرمانده مواظب ایشان بودند و در زندان بسیار شکنجه شده بودند ، می‌ گفتند: «اگر من بخواهم با این محمدرضا سازش کنم جایم اینجا نیست ولی مرگ با عزت خیلی بهتر از زندگی با ذلت است.»[1]

بدون شک شهید نواب صفوی در سایه تبعیت از سالار شهیدان، این چنین سخنان عزت مندانه ای را سر می دهد. سالار شهیدان در صحرای کربلا می فرمایند: «ألا و إن الدعى بن الدعى قد رکزنى بین اثنتین: بین السلة و الذلة و هیهات منا الذلة‏؛ بدانید که این فرومایه و فرزند فرومایه، اینک مرا میان دو راه، قرار داده است: بر سر دو راهى ذلت پذیرى و تسلیم. و چقدر دور است از ما که ذلت را برگزینیم.»[2]  بر ماست راه با عزتی که شهید نواب صفوی در پیش گرفت و تا آخرین نفس آن را ادامه داد، پاس داریم.

نکته: انقلاب ما نیز با همین شعار (مرگ باعزت) به پیروزی رسید. کشور ما با تقدیم هزاران شهید از جان گذشته (چه در مسیر انقلاب و چه در دفاع مقدس و چه در مسیر پیشرفت)، راه عزت و سعادت را پیمود. هر جا که ایران با شعار عزت، پیش رفته است، موفق بوده و هر جا که از این شعار کمی عدول کرده، گرفتار بازی های سیاسی و حاشیه های نامطلوبی شده است. متاسفانه در این سال ها با مذاکرات هسته ای بی فایده، عزت کشور آن گونه که باید و شاید تامین نشد و ما مجبور به تحمل شرایط تحمیلی غرب شدیم بدون کمترین دستاوردی...خدا به خیر کند.

مرگ باعزت در اندیشه شهید نواب

پی نوشت:
1ــ کلیک کنید
2ــ در سوگ امیر آزادى؛ ص201.

Share