کتاب محاصره اقتصادی / ویژه کودکان و نوجوانان

محاصره اقتصادی
کتاب محاصره اقتصادی از مجموعه داستان های زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای کودکان و نوجوانان - شماره 8

کتاب محاصره اقتصادی / ویژه کودکان و نوجوانان

کتاب محاصره اقتصادی از مجموعه داستان های زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای کودکان و نوجوانان - شماره 8

نویسنده: عبدالحمید جوده السحار
مترجم: عبدالکریم بی آزار شیرازی

کتاب محاصره اقتصادی

ماجرای محاصره اقتصادی پیامبر ﷺ :

قریش که با حمایت جدی از پیامبر ﷺ رو به رو شدند بار دیگر، قتل وی را به فرصتی دیگر موکول کردند و چون اشعار ابوطالب به گوش آنها رسیده بود، می دانستند "ابوطالب" او را تسلیم نمی کند و نمی توانند پیغمبر ﷺ را بکشند؛ از این رو نامه ای نوشتند مبنی بر اینکه با بنی هاشم خرید و فروش نکنند و به آنان زن ندهند و از ایشان زن نگیرند و با آنان داد و ستد نکنند؛ مگر آنکه محمد را به آنها تسلیم کنند تا او را بکشند. سپس هم پیمان شدند و هشتاد مهر بر آن صحیفه زدند.
نویسنده تعهدنامه، مردی به نام "منصور بن عکرمه" بود. برخی نامش را "نضر بن حارث" ضبط کرده اند. پیغمبر ﷺ او را نفرین کرد و قسمتی از انگشتانش از کار افتاد.

پس از امضای پیمان نامه قریش در شب اول سال هفتم بعثت، پیامبر ﷺ همراه بنی هاشم و بنی مطلب، از مکه به «شعب ابی طالب» منتقل شدند و در آنجا استقرار یافتند. براساس منابع، ابوطالب بود که بنی هاشم و از جمله حضرت رسول اکرم ﷺ را به شعب انتقال داد؛ چون احتمال خطر برای پیامبر ﷺ وجود داشت.

طبق گزارش ها، محاصره، شدیدترین اقدامی بود که دشمنان می توانستند انجام دهند و اخبار مربوط به مساعدت های برخی از مکیان به بنی هاشم، تنها به ناهماهنگی قریش اشاره دارد؛ چرا که اولاً: آن مساعدت ها، محدود و غیر مستمر بود؛ ثانیاً: گزارش های صریحی از گرسنگی و فشار شدید بر بنی هاشم در شعب وجود دارد؛ مثلاً آورده اند شدت فشار به حدی بود که گاه آنان، چاره ای جز خوردن پوست درخت نداشتند. سه سال به آن منوال گذشت. قریش در این مدت، دیده بانانی گماشته بودند تا کسی نزد ایشان نرود و آذوقه و خوراکی به ایشان نرساند؛ از این رو کسانی که به ایشان محبتی داشتند، به طور پنهان، آذوقه و خوراک به آنها می رساندند.

فایل: 
Share