ضیاءالصالحین مودت حضرت زهرا سلام الله علیها - استاد محمد شجاعی | ضیاءالصالحین

مودت حضرت زهرا سلام الله علیها - استاد محمد شجاعی

لیست
  • مودت حضرت زهرا سلام الله علیها - استاد محمد شجاعی
موضوع: 
استاد محمد شجاعی درباره مودت حضرت زهرا سلام الله علیها: اگر بخواهی به مادرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ملحق شویی، باید عقربه دلت مثل حضرت باشد...

مودت حضرت زهرا سلام الله علیها

استاد محمد شجاعی درباره مودت حضرت زهرا سلام الله علیها: اگر بخواهی به مادرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ملحق شویی، باید عقربه دلت مثل حضرت باشد...

مودت حضرت زهرا سلام الله علیها - استاد محمد شجاعی

اگر بخواهی به مادرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ملحق شویی، باید عقربه دلت مثل حضرت باشد

حضرت زهرا (سلام الله علیها) محبوبه خداوند متعال است که بنا به فرمایش رسول اکرم (صلی الله علیه  و آله و سلم)، خداوند متعال از خشم زهرا (سلام الله علیها) به خشم می آید و از خشنودیش خوشنود می شود. پس اگر بخواهی به مادرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) ملحق شوی، باید سبک زندگی و رأی دلت مثل حضرت باشد.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در موردِ مادرِ عزیزمان، فاطمه زهرا (سلام الله علیها) فرمود: «أَنَّ اَللَّهَ يَغْضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَ يَرْضَى لِرِضَاهَا؛[الأمالی (للصدوق) ، جلد 1 ، صفحه 383] خدا با غضب فاطمه غضب می کند و به رضای فاطمه راضی است». یعنی حضرت هیچ وقت برای چیزی غضب نمی کند مگر اینکه خدا غضب کند؛ و هیچ وقت برای چیزی راضی نیست، مگر اینکه خداوند راضی باشد و این یعنی فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در خداوند ذوب شده است. ما هم اگر بخواهیم نهایت قرب را به فاطمه زهرا (سلام الله علیها) پیدا کنیم، باید خشنودی و رضایمان تابعِ خشنودی و رضای حق باشد.

یعنی اگر کسی واقعاً دوست داشتنی است، دوستش داشته باشیم و به او حسادت نکنیم؛ کینه نداشته باشیم و ظلم نکنیم.  اگر قرار است از چیزی یا کسی بدمان بیاید، مطمئن باشیم که خدا هم بدش می آید. نکند خدا نکرده ما از کسی یا چیزی خوشمان بیاید که خدا از او خوشش نمی آید. چون این خیلی خطر دارد و باعث می شود بین ما و خدا فاصله بیفتد.

مودت حضرت زهرا سلام الله علیها - استاد محمد شجاعی

منبع : ‏مؤسسه منتظران منجی، استاد محمد شجاعی

Share