مستند ایستگاه پایانی دروغ - قسمت دوم

لیست
  • دانلود مستند ایستگاه پایانی دروغ - قسمت دوم
موضوع: 
مستند ایستگاه پایانی دروغ تنها گوشه ای از عملیات رصد است که دستگاه اطلاعاتی ایران با عبور تاکتیکی و ایجاد حفره های فنی در بستر واتساپ و دیگر شبکه های اجتماعی بر اندوخته دشمن مسلط شد و پروژه "دی ماه داغ" را رسوا کرد.

مستند ایستگاه پایانی دروغ - قسمت دوم :

مستند ایستگاه پایانی دروغ تنها گوشه ای از عملیات رصد است که دستگاه اطلاعاتی ایران با عبور تاکتیکی و ایجاد حفره های فنی در بستر واتساپ و دیگر شبکه های اجتماعی بر اندوخته دشمن مسلط شد و پروژه "دی ماه داغ" را رسوا کرد.

تیم دروغ درمانی این بار دستگاه اطلاعاتی تصمیم می گیرد تاج و تخت برباد رفته پهلوی را در عملیات " بازگشت کوروش دوم" در چهل سالگی انقلاب به آنها تحویل دهد. 

عملیات بازگشت کورش2 مکانیزمی بود که برای براندازی جمهوری اسلامی در اتاق های اصلی فکر اسرائیل طراحی شده بود. 

مجری اصلی این پروژه لرد داود آلیانس و موسسه علمی سیاسی اسرائیل آن در انگلیس است. 

به گفته روح الله زم موسس آمد نیوز؛ فرح دیبا، داود کاشی و رضا پهلوی از این سناریو آگاه بودند و قرار بود فردی از اعضای ضد انقلاب به اسرائیل می رود و برای به قدرت رسیدن به ایران خواهد آمد. 

پروژه کوروش 2 در تلاویو کلید می خورد و با عملیات براندازی شروع به فعالیت کرده که در اسرائیل با حمایت یکی از کشورهای عربی قصد عملیات نظامی و براندازی در جمهوری اسلامی ایران داشته و با فتح تهران فعالیت خود را آغاز کرد. 

پروژه دی ماه داغ قرار بود رویای دیرینه سلطه گران را محقق کند با این شاه بیت که جمهوری اسلامی ایران چهل سالگی خود را نخواهد دید.

قسمت دوم این مستند را در این پست مشاهده می فرمائید:
 
 
در قسمت های بعدی حزئیات این عملیات به اطلاع مردم فهیم و فرهیخته ایران خواهد رسید.

مستند ایستگاه پایانی دروغ

مرتبط : مستند ایستگاه پایانـــــــی دروغ - قسمت اول

Share