ضیاءالصالحین شیاطین : نوع، اسامی، ماموریت یاران ابلیس | ضیاءالصالحین

شیاطین : نوع، اسامی، ماموریت یاران ابلیس

شیاطین - جهنم
در سفینة البحار آمده است که ابلیس یارانی دارد که برای وسوسه انسان ها به او یاری می رسانند. این شیاطین در هر موقعیت زمانی و مکانی، در خدمت ابلیس هستند تا او را به اهدافش برسانند.

شیاطین : نوع، اسامی، ماموریت یاران ابلیس

طبق روایتی که مرحوم شیخ عباس قمی در سفینة البحار[1] آورده اعضاء و کابینه دولت ابلیس 20 نفر می باشد که برای وسوسه انسان ها به او یاری می رسانند. این شیاطین که همه از فرزندان ابلیس هستند در هر موقعیت زمانی و مکانی، در خدمت او بوده و او را برای رساندن به اهدافش می کنند. در این پست سعی می کنیم اسامی کابینه 20 نفره و راههای مقابله با آنان را در پستهای بعدی بصورت جداگانه ذکر خواهیم کرد إن شاءالله :

1-  وَلهان :

انسان را در طهارت و نماز وسوسه می کند و به شک می اندازد که این نماز باطل است. [در برخی نقل ها آورده اند که علاوه بر وسوسه و شک، کار ایجاد خیالات و تصورات فاسد را هم انجام می دهد.]

2- هَفاف :

هفاف ماموریت دارد که در بیابانها و صحراها انسان را اذیت کند و برای ترسانیدن او را به وهم و خیال اندازد یا به شکل حیوانات گوناگون به نظر انسان درآید.

3-  زَلَنبور :

زلنبور موکل بازاری هاست. لغویات و دروغ، قسم دروغ و مدح کردن متاع را نزد آنها زینت می دهد.

4-  ثَبَر :

ثبر در وقتی که مصیبتی به انسان وارد می شود، صورت خراشیدن، سیلی به خود زدن، یقه و لباس پاره کردن را برای انسان پسندیده جلوه می دهد.

5- اَبیَض :

ابیض انبیا را وسوسه می کند - یا مأمور به خشم در آوردن انسان است و غضب را پیش او موجه جلوه می دهد و بوسیله آن خونها ریخته می شود.

6- اَعوَر :

اعور کارش تحریک شهوت در مردان و زنان است و آنها را به حدی تحریک می کند تا وادار به زنا کند. (اعور، همان شیطانی است که برصیصای عابد را وسوسه کرد تا با دختری زنا کند.)[در مواجهه با جنس مخالف بصورت آنی و دفعی تحریک می شود. - و همچنین در قرار گرفتن زن و مرد در خلوت]

7- داسِم :

داسم همواره مراقب خانه هاست. وقتی انسان داخل خانه شد و سلام نکرد و نام خدا را بر زبان نیاورد، با او داخل خانه می شود و آن قدر وسوسه می کند تا شر و فتنه ایجاد نماید.

8- مَطرَش :

مطرش کارش پراکندن اخبار دروغ یا دروغ هایی است که خودش ساخته؛ در حالی که حقیقت ندارند.

9- قُنذُر :

قنذر شیطانی است که انسان را تشویق به موسیقی و نوازندگی (مطرب و غنا) و لهو و لعب با آلات قمار و نگهداری آنها می کند. (مثل پاسور و...)

10- دَهّار :

دهار مأمور آزار مؤمنان در خواب است. بطوری که انسان خواب های وحشتناک می بیند، یا در خواب به شکل زنان نامحرم در می آید و مرد را وسوسه می کند تا محتلم شود.

11- اَقبَض :

اقبض وظیفه تخم گذاری را دارد و روزانه 30 عدد تخم می گذارد. 10 عدد در مشرق و 10 عدد در مغرب و 10 عدد زیر زمین، از هر تخمی عده ای از شیاطین و عفریت ها و غول ها و اجنه بیرون می آیند که تمام آنها دشمن انسان هستند.

12- تَمریح :

امام صادق علیه السلام فرمودند: برای ابلیس - در گمراه ساختن افراد - کمک کننده ای به نام (تمریح) است. وی در آغاز شب بین مغرب و مشرق به وسوسه کردن، وقت مردم را پر می کند.

13- قُزَح :

ابن کوا از امیرالمؤمنین علیه السلام از قوس و قزح [یعنی رنگین کمان] پرسید، حضرت فرمودند: قوس قزح مگو؟! زیرا یکی از نامهای شیاطین (قزح) است بلکه [به رنگین کمان] بگو: قوس الله و قوس الرحمن.

14- زَوال :

در کتاب سفینة البحار، مرحوم کلینی از عطیة بن المعزام روایت کرده که وی گفت: «در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم و از مردانی که دارای مرض (اُبنِه)[یعنی لواط دادن] بوده و هستند یاد کردم. حضرت فرمودند: (زوال) پسر ابلیس با آنها مشارکت می کند ایشان مبتلا به آن مرض می شوند.»

15- لاقیس :

لاقیس یکی از دختران شیطان و کارش وادار کردن زنان به هم جنس بازی است. او مُساحِقِه را به زنان قوم لوط یاد داد.

16- مَتکون :

متکون شکل خود را تغییر می دهد و خود را بصورت بزرگ و کوچک در می آورد و مردم را گول می زند و به این وسیله آنان را وادار به گناه می کند. (از نظر حجمی متغیر بوده و گاهی مرئی و گاهی نامرئی است. - صدای خود را شبیه صدای زنان کرده و گاهی القاء می کند که فلان کار را بکنند، در صورتیکه انسان مایل به انجام آن نیست.)

17- مُذهِب :

مذهب خود را به صورتهای مختلف در می آورد، مگر به صورت پیغمبر و یا وصی او تا مردم را با هر وسیله که بتواند گمراه کند. (به این شیطان مَذهَب به معنی آیین هم می گویند زیرا که در طول تاریخ باعث ایجاد تفرقه و بوجود آمدن آیین ها و مذاهب مختلف در ادیان شده است. ایجاد همه آیین ها و مذاهب و فرق و حتی عرفانهای کاذب از کارهای این شیطان است.)

18- خَنزَب :

خنزب بین نمازگزار نماز او حایل می شود؛ یعنی توجه قلب را از وی دور می کند. در خبر است که: عثمان بن ابی العاص بن بشر در خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله عرض کرد: شیطان بین نماز و قرائت من حایل می شود - یعنی حضور قلب را از من می گیرد - حضرت جواب داد: نامش شیطان (خنزب) است. پس هر زمان از او ترسیدی به خدا پناه ببر.

19- مِقلاص :

مقلاص موکل قمار است. قمار بازها همه به دستور او رفتار می کنند. بوسیله قمار و برد و باخت، اختلاف و دشمنی در میان آنان بوجود می آورد.[2]

20- طَرطُبَه :

طرطبه از دختران شیطان ملعون می باشد. کار او وادار کردن زنان به زناست و هم جنس بازی را هم به آنان تلقین می کند.[3] (اشخاص مبتلا معمولا بدون هیچ علت خاصی از بیماری ها، خالها و لکه های قرمز رنگ غیرطبیعی در بدنشان ظاهر می شود که مقدمه حضور این ملعونه است.)

شیاطین ، نوع، اسامی، ماموریت یاران ابلیس

پی نوشت:
[1]. 
سفینة البحار، شیخ عباس قمی رحمه الله، انتشارات دارالاسوه، جلد اول، 1414ق، صص 99 و 100.
[2]. کتاب ابلیس، سبزواری رحمه الله، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1362ش، جلد دوم، ص143.
[3]. همان، ص105.

تذکر: در مورد شیاطین و راههای علاج و راههای دفع شیاطین إن شاءالله در پستهای بعدی بصورت مفصل مطالبی درج خواهیم کرد.

Share

دیدگاه‌ها

سلام واقعا خسته نباشین ممنون

علیکم السلام

موفق و سلامت باشید...

ممنون و آموزنده